Cele Fundacji UGW Alert

O nas

Celem UGW Alert jest stworzenie organizacji non – profit, która w swych działaniach pozostaje w pełni niezależna. W ramach głównych zadań Fundacji wyróżnić natomiast należy prowadzenie analiz i badań rozwoju/obowiązywania prawa w Polsce. Jednocześnie już na początku wskazać należy, iż UGW Alert to nowego rodzaju think tank. Tworzący Fundację ludzie – zarówno jej organy jak i mająca funkcję doradczą Rada Programowa, w sposób aktywny zamierzają dokonywać obiektywnej oceny w zakresie takich dziedzin prawa jak:

– prawo karne
– prawo cywilne
– prawo sportowe

Połączenie powyższych dziedzin prawa nie jest jednocześnie przypadkowe. Wprawdzie prawo sportowe może nie wydawać się aż tak istotne jak pozostałe dziedziny wskazane powyżej – niemniej jednak stanowi ono sektor prężnie rozwijający się w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy. Analiza rynku szeroko pojętego prawa sportowego ma za zadanie umożliwić jego dalszy rozwój, by działające w Polsce kluby sportowe, organizacje, menagerowie i zawodnicy mogli funkcjonować na wyższym niż obecnie poziomie. UGW Alert zajmuje się zatem bieżącą analizą zmian prawnych w wybranych gałęziach prawa. Działania Fundacji każdorazowo będą skupiać się na aktualnych problemach występujących w kraju oraz dokonywać ich oceny.

Z wskazanych czynności przygotowywane będą analizy i artykuły przez ekspertów związanych z Fundacją. Jednocześnie corocznie przygotowany będzie raport odnoszący się do wybranego zagadnienia, który następnie będzie publikowany na stronach Fundacji oraz mediach współpracujących z UGW Alert.

Samo zaś stwierdzenie non-profit w przypadku UGW Alert oznacza zobowiązanie do przeznaczania wszelkich uzyskanych środków z działalności Fundacji na cele statutowe.

W ramach działań Fundacji zdajemy sobie sprawę, iż nasze działania określane są przez pojęcia:

– Efektywności działania
– Stabilności działania
– Posiadanej reputacji
– Wiarygodności organów i Ekspertów Fundacji
– Poziomu prowadzonych inicjatyw Fundacji

Biorąc powyższe pod uwagę, by móc w pełni wypełniać wskazane powyżej punkty, stworzona została w pełni niezależna Fundacja.

Poprzez właśnie niezależność finansową i stałe wsparcie od naszych dobroczyńców UGW Alert jest w stanie działać na najwyższych merytorycznie poziomie, zapewniając obiektywne analizy w sprawach, w których przedstawia swoje stanowisko.

Najnowsze publikacje

Alerty

news UGW Alert

Kradzież wirtualnych dóbr w grach online

Niniejszy artykułu został poświęcony problematyce związanej z „kradzieżą” wirtualnych dóbr w grach MMO (Massively Multiplayer Online Game – gry wieloosobowe w trybie online), z uwzględnieniem możliwości karania sprawców na podstawie przepisów ustawy …