Alerty

news UGW Alert

Kradzież wirtualnych dóbr w grach online

Niniejszy artykułu został poświęcony problematyce związanej z „kradzieżą” wirtualnych dóbr w grach MMO (Massively Multiplayer Online Game – gry wieloosobowe w trybie online), z uwzględnieniem możliwości karania sprawców na podstawie przepisów ustawy …

news UGW Alert

Konkurs w social mediach – obowiązki organizatora

UWAGI OGÓLNE W ostatnich latach, w celu promocji prowadzonej przez siebie działalności, przedsiębiorcy coraz częściej organizują szeroko rozumiane konkursy z nagrodami w mediach społecznościowych. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z …

news UGW Alert

Karalność mowy nienawiści w social mediach (#hejtwsieci)

UWAGI OGÓLNE Media społecznościowe udostępniają m.in. możliwość komunikacji z innymi użytkownikami, jak również pozwalają na wyrażanie swoich poglądów oraz na formułowanie ocen w wielowymiarowych aspektach. Jednakże opisane powyżej możliwości w …

news UGW Alert

Dlaczego warto zawierać umowy w formie pisemnej?

Na wstępie wskazania wymaga, że czynności prawne dokonywane pomiędzy stronami mogą przyjmować różną formę. Od powyższej zasady istnieje wiele wyjątków, m.in. dla części czynności prawnych niezachowanie formy pisemnej spowoduje ich nieważność …

news UGW Alert

Prosta spółka akcyjna jednak od 1 lipca 2021 roku.

Dzień wejścia w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego trzecią formę spółek kapitałowych – prostą spółkę akcyjną (PSA), był już dwukrotnie zmieniany. Początkowo przepisy ustawy z 19 lipca 2019 roku …