Alerty

news UGW Alert

Dlaczego warto zawierać umowy w formie pisemnej?

Na wstępie wskazania wymaga, że czynności prawne dokonywane pomiędzy stronami mogą przyjmować różną formę. Od powyższej zasady istnieje wiele wyjątków, m.in. dla części czynności prawnych niezachowanie formy pisemnej spowoduje ich nieważność …

news UGW Alert

Prosta spółka akcyjna jednak od 1 lipca 2021 roku.

Dzień wejścia w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego trzecią formę spółek kapitałowych – prostą spółkę akcyjną (PSA), był już dwukrotnie zmieniany. Początkowo przepisy ustawy z 19 lipca 2019 roku …