dr Marcin Ungier, LL.M – Prezes Fundacji

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa bankowego, w tym w szczególności Innowacyjnych zabezpieczeń oraz form płatności bezgotówkowych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Wspólnik w Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent Uniwersytetu w Berkeley, Wydział Prawa (tytuł LL.M oraz absolwent programu biznesowego na uczelni UC Berkeley). Ambasador uczelni w zakresie kontaktu z nowo przyjętymi studentami z Polski oraz posiadacz licznych zagranicznych certyfikatów biznesowych oraz dodatkowo:

– Case Western Reserve University, Certyfikat, Becoming a Sports Agent; 2021

– Universitat Autònoma de Barcelona, Certyfikat Sport Sponsorship. Let them play, 2020

– University of Florida – Fredrig G. Levin College of law we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Prawa Amerykańskiego, Certyfikat prawa amerykańskiego, 2009-2010

Jeden z trójki Fundatorów UGW Alert (grudzień 2020 r.), tj. Fundacji non-profit mającej na celu prowadzenie analiz i badań rozwoju/obowiązywania prawa w Polsce; od lutego 2019 r. – Wspólnik UCK sp. z o.o., zajmujący także pozycję dyrektora wykonawczego. Spółka UCK odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę w zakresie marketingu i promocji klientów Agencji w sektorach sportowym/esportowym i gier komputerowych; od stycznia 2019 założyciel UGW Blogs, czyli projektu non-profit Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy, mającego za zadanie przybliżenie i tłumaczenie zagadnień prawnych osobom niezajmującym się profesjonalnie doradztwem prawnym; od sierpnia 2015 r. – Wspólnik w spółce UGWBookWorms (spółka księgowa utworzona w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientom Kancelarii UGW); od sierpnia 2018 r. – Współtwórca ESPlatform (platformy prawa sportowego/esportowego mającej na celu stworzenie w Polsce profesjonalnego podmiotu odpowiedzialnego za obsługę branży sportowej – w ramach współdziałania dwóch Kancelarii: Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.); od kwietnia 2018 r. – Współtwórca Life Sience Legal (platformy rynku prawa medycznego dedykowanej świadczeniu usług dla branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i ochrony zdrowia – w ramach współdziałania dwóch Kancelarii: Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k. i Sience Legal.com).

Od 2016 r. (kadencja 2016 – 2021) członek zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej; od 2016 (kadencja 2016 – 2021) członek Izby do Rozwiązywania Sporów przy PZPN.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Specjalista w zakresie obsługi spółek, ochrony danych osobowych, prawa karnego, zagadnień prawa własności intelektualnej oraz prawa bankowego i finansowego. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla podmiotów działających w sektorze technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych form zabezpieczeń wprowadzanych na krajowy rynek, obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności dotyczącym prawa spółek handlowych oraz doradztwem w zakresie przekształceń i przejęć. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi podmiotów rynku prawa sportowego (klubów sportowych oraz agencji menadżerskich), w tym jako były dyrektor działu prawnego Legii Warszawa S.A.

Autor licznych publikacji, w tym na blogu Kancelarii UGW Blogs, odpowiadający za kwestie prawa sportowego i prawa rodzinnego (w ramach przygotowywanych publikacji).

W ramach działalności dydaktycznej w latach 2012-2015 wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji w sektorze prawa publicznego gospodarczego oraz bankowości. W swej działalności zawodowej od wielu lat uczestniczy także w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.