Maciej Bielecki

Jeden z trójki Fundatorów UGW Alert (grudzień 2020 r.), tj. Fundacji non-profit mającej na celu prowadzenie analiz i badań rozwoju/obowiązywania prawa w Polsce; od stycznia 2019 założyciel UGW Blogs, czyli projektu non-profit Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy, mającego za zadanie przybliżenie i tłumaczenie zagadnień prawnych osobom niezajmującym się profesjonalnie doradztwem prawnym; od sierpnia 2018 r. – Współtwórca ESPlatform (platformy prawa sportowego/esportowego mającej na celu stworzenie w Polsce profesjonalnego podmiotu odpowiedzialnego za obsługę branży sportowej – w ramach współdziałania dwóch Kancelarii: Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.); od kwietnia 2018 r. – Współtwórca Life Sience Legal (platformy rynku prawa medycznego dedykowanej świadczeniu usług dla branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i ochrony zdrowia – w ramach współdziałania dwóch Kancelarii: Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k. i Sience Legal.com).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich, jak i udzielając bezpłatnych porad prawnych jako wieloletni wolontariusz (działalność probono).

Specjalizuje się w tematyce procesowej zarówno na gruncie postępowań cywilnych, jak i zagadnień administracyjnych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i karnego gospodarczego.
Ponadto w swej działalności zajmuje się międzynarodowym prawem transportowym, prawem własności intelektualnej oraz obsługą prawną spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Autor licznych publikacji, w tym na blogu Kancelarii UGW Blogs, odpowiadający za kwestie prawa karnego i prawa sportowego (w ramach przygotowywanych publikacji).

W ramach działalności dydaktycznej gościnnie prowadził wykłady w zakresie prawa publicznego gospodarczego, w tym z prawnych i organizacyjnych aspektów podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.