Marcin Gliniewicz

Wspólnik w Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jeden z trójki Fundatorów UGW Alert (grudzień 2020 r.), tj. Fundacji non-profit mającej na celu prowadzenie analiz i badań rozwoju/obowiązywania prawa w Polsce; od lutego 2019 r. – Wspólnik UCK sp. z o.o., zajmujący także pozycję New Business Development. Spółka UCK odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę w zakresie marketingu i promocji klientów Agencji w sektorach sportowym/esportowym i gier komputerowych; od sierpnia 2015 r. – Wspólnik w spółce UGWBookWorms (spółka księgowa utworzona w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientom Kancelarii UGW); od sierpnia 2018 r. – Współtwórca ESPlatform (platformy prawa sportowego/esportowego mającej na celu stworzenie w Polsce profesjonalnego podmiotu odpowiedzialnego za obsługę branży sportowej – w ramach współdziałania dwóch Kancelarii: Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.); od kwietnia 2018 r. – Współtwórca Life Sience Legal (platformy rynku prawa medycznego dedykowanej świadczeniu usług dla branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i ochrony zdrowia – w ramach współdziałania dwóch Kancelarii: Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp.k. i Sience Legal.com).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w krajowych kancelariach jako in-house dużych spółek kapitałowych,jednostek administracji publicznej oraz prowadząc kancelarię radcy prawnego obsługującą spółki prawa handlowego w postępowaniach sądowych oraz uczestnicząc w negocjacjach i sporządzaniu umów prawa cywilnego, w tym w dotyczące obrotu nieruchomościami, a także ich realizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze znaczących deweloperów na rynku ogólnopolskim. Specjalista w zakresie prawa nieruchomości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, międzynarodowego handlu obrotem paliwami płynnymi i wyrobami stalowymi oraz autorskich praw majątkowych.

W latach 2014-2015 współpracował z Ministerstwem Zdrowia jako biegły w zakresie zamówień publicznych przy obsłudze projektu finansowego z Funduszy Europejskich.