Jagoda Knopp – Wiceprezes Fundacji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Katowicach i Warszawie oraz jako asystent sędziego w wydziałach karnych i cywilnych Sądów Rejonowych, w organizacjach pozarządowych, a także udzielając bezpłatnych porad prawych w ośrodkach pomocy ofiarom przestępstw.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących prawa karnego, karnego gospodarczego i wykonawczego reprezentując klientów zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżycieli posiłkowych.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz uczestniczy w negocjacjach pomiędzy stronami w kwestiach dotyczących kontaktów z małoletnimi i alimentacji.

Autorka licznych publikacji, w tym na blogu Kancelarii UGW Blogs, odpowiadająca za kwestie prawa karnego i prawa rodzinnego (w ramach przygotowywanych publikacji).

Ponadto zajmuje się ochroną danych osobowych i wdrażaniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa unijnego i krajowego.