PLAN SZKOLENIA

 1. Podstawa kontroli organów Państwowych w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego.
 2. Definicja przestępstwa gospodarczego:
  a. katalog przestępstw gospodarczych;
  b. katalog kar;
  c. przedmiotowe i podmiotowe warunki odpowiedzialności.
 3. Uprawnienia organów Państwowych dokonujących kontroli:
  a. uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  b. uprawnienia Centralnego Biura Śledczego;
  c. uprawnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  d. uprawnienia policji i prokuratora.
 4. Prawa i obowiązki Kontrolowanego – o czym pouczyć pracowników?
  a. jak przygotować się do kontroli?
  b. jakie działania powinien podjąć pracownik?
  c. na czym polega przeszukanie i okazanie dokumentów?
  d. zabezpieczenie dowodów.
 5. Zatrzymanie podczas kontroli, prawa i obowiązki zatrzymanego, wyznaczenie obrońcy i kontakt z obrońcą.
 6. Składanie zeznań i wyjaśnień w sprawie.
 7. Tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze.
 8. Udział podejrzanego i świadka w postępowaniu przygotowawczym.