RODO – problemy praktyczne w przedsiębiorstwie

PLAN SZKOLENIA

 1. Administrator Danych Osobowych, Współadministrator czy podmiot przetwarzający – praktyczne wskazówki rozróżnienia.
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):
  a. Powołać czy nie?
  b. Gdzie i w jaki sposób zgłosić IOD?
 3.  Jak wybrać odpowiednią podstawę przetwarzania danych osobowych? Czyli nie zawsze zgoda.
 4. Zakres i treść umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Rejestr czynności przetwarzania – jak sporządzić i jak prowadzić?
 6.  Jak udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
 7. Co powinna zawierać podstawowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych?
  a. Jak sporządzić i wypełnić dokumenty?
 8. Naruszenie ochrony danych osobowych:
  a. Najczęstsze przykłady naruszeń i odpowiadające im formy reakcji;
  b. Zgłoszenie naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – formy dokonania zgłoszenia, wymagane informacje, konieczne do przyjęcia zgłoszenia.
 9. Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  a. Uprawnienia pracownika UODO;
  b. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego.
 10. RODO w przedsiębiorstwie:
  a. Monitoring w pracy;
  b. Zatrudnianie nowego pracownika – klauzula CV;
  c. Co można przechowywać w dokumentacji pracowniczej?